Keď treba prispieť

Zoznam príspevkov

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu

príspevok na osobnú asistenciu
peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
peňažný príspevok na opravu pomôcky
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na prepravu
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
peňažný príspevok na opatrovanie

Vložte svoj text