Aj vďaka petícii a nášho predsedu máme x-ku

Kúpeľná liečba - výber z indikačného zoznamu 

Nervové choroby


Následky poliomyelitíde, postpoliomyelitický syndrón


A VI/3 B91

           G14


Predpisuje:

Neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár


Dĺžka pobytu

Na 21 dní

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotnáho poistenia, najviac za dva roky

 "Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z.z.