Aj Vy skrášlujete stránku - napíšte nám

Stanoviská k liečbe corony

Píše Jozef Tlamka

Čítam Dr.Z.Baranovú..."situácia s koronavírusom sa prudko mení....to čo vieme dnes, o týždeň,či mesiac platiť nebude..obranári nie sú viac náchylnejší na infekciu koronavírus".....

Môj názor

: Obrnári majú krížovú reakčnú imunitu na koronavírus.....chce to iný pohľad na život, zdravie a smrť človeka,

najmä v spojení s funkčnosťou epifýzy na báze kvantovej funkčnej medicíny 21.storočia..ale je to na dlhšiu reč

aj za hranicami všedných dní.......

Takže pozdravujem a prajem veľa zdravia......Jozeft

št 15. 7. 2021 o 14:42 Jozef Tlamka <tlamka.jozef@gmail.com> napísal(a):

Srdečne pozdravujem, verím že po prekonaní poliomyelitídy

máme krížovú reakčnú imunitu na koronavírus.......ide o

patogenne príbuzný vírus ako poliovirus.....

Aké máš skúsenosti Jozef s touto hypotézou, dávajú sa obranári očkovať

súčasnými vakcínami ?

My používame medovú zmes s propolisom, aktivovanú na alobalovej resp. medenej hexagonálnej podložke /saturnový, a Teslov fenomén/

..resp.+ medový peľ Pergu od včelárov

-- Prajem veľa zdravia všetkým doma......žijeme, dýchame, spomíname, pozdravujeme...liptovský pozdrav dňa....Jozeft
Jozef Danek - nevakcinovať hlava nehlava!

Imunológ Vojtěch Thon: "Musíme očkovať bezpečne, nie bezhlavo. Nie každý, kto prekonal covid, by sa mal nevyhnutne očkovať"

Podľa českého profesora Vojtěcha Thona z Masarykovej univerzity v Brne, nie každý, kto prekonal koronavírus, by sa mal nevyhnutne naočkovať, u niektorých osôb by podľa neho navyše mala stačiť jedna dávka vakcíny. Závisieť to má od toho, či už má daný jedinec vytvorené protilátky. Uviedol to pre portál novinky.cz.


Imunológ Vojtěch Thon tiež vyhlásil, že súčasné vakcíny proti ochoreniu covid-19 podľa neho nezabezpečia, že človek nebude nákazu šíriť ďalej. Zdôraznil, že mnoho politikov očkovaniu vôbec nerozumie a nepovažuje prirodzené protilátky rovnocenné s protilátkami, ktoré získa človek po vakcinácii. "Politici tejto odbornej problematike nerozumejú. A bohužiaľ nerozumejú jej ani mnohí experti, ktorých naši politici počúvajú. Pre nich je dôležitá len okrúhla pečiatka, nie nejaké agentúry."

Podľa jeho názoru v prípadoch ľudí po prekonaní covidu sa musí postupovať maximálne individuálne. "Musíme očkovať bezpečne, nie bezhlavo. To znamená poznať pacientov stav, jeho anamnézu a samozrejme aktuálne hladiny protilátok. A potom v odôvodnených prípadoch uvažovať o preočkovaní. Maximálne ale jednou dávkou vakcíny, ktorá môže fungovať ako booster prirodzene nadobudnutých protilátok. Stimulácia organizmu ďalšími dávkami už nemá zmysel. Ďalšia dávka už nezvýši hladinu protilátok ani ich kvalitu. A naopak, môže dôjsť k zbytočným komplikáciám a vážnym nežiaducim účinkom, ktorým možno pri správnom podaní vakcíny dobre predísť."

Uviedol, že sám vo svojej praxi riešil prípady ľudí, ktorí mali vážne komplikácie, pretože nedostali premedikáciu. "Alebo sa očkovali zbrklo a pod nátlakom v situácii, keď sa očkovať nemali. Očkovali sa aj napriek tomu, že veľakrát boli upozornení, že majú počkať." "Lenžemy smesa dostalido úplnebezprecedentnej situácie,kedy sa ľudianeočkujúpreto, abyboli zdraví.Ale preto,aby získalinejaké potvrdenie,ktorénemá smedicínounič spoločné.Preto,aby získaliakésivýhody čiaby nemuseliv budúcnostiplatiť zatestyatak ďalej.A zrazu riešime, že ľuďom ani hrozba nežiaducich účinkov toľko nevadí a chcú to mať takzvane z krku. A to už nie je medicínsky problém, to je sociologický problém."

V rozhovore pre novinky.cz sa vyjadril aj k tomu, že v ČR sa pri očkovaní neberú do úvahy možné prirodzené protilátky, ktoré už získali mnohí ľudia. "Ak vírus vnikol do organizmu prirodzene cez sliznice, potom možno z pozitívneho množstva protilátok usúdiť, že v tele prebehla komplexná imunitná reakcia s bunkovou pomocou. A teda nepotrebujeme namerať žiadnu prehnanú vysokú hladinu protilátok. Stačí vedieť, že protilátky v tu sú." Podotkol, že vakcína je aplikovaná do svalu, teda úplne inou cestou ako pri prirodzenej infekcii. "Tie vakcíny sú veľmi silné aj v zmysle množstva vytváraného antigénu, ktorého informáciu do tela aplikujeme naraz."

"Pri prirodzenejinfekciisavírusdo teladostávainou cestou,ato cezsliznice a dochádza k rozvoju iného typu imunitnej odpovede. Navyše je nutné vedieť, že genetická vakcína je zameraná len na jeden antigén. Pri prirodzenej infekcii vznikajú protilátky aj proti iným častiam vírusu a antigénnym štruktúram, takže ich pomer je viac rozložený a vyvážený. My v skutočnosti nepotrebujeme vytvárať tak silnú protilátkovú odpoveď."

Prof. Vojtěch Thon dodáva, že by bolo potrebné merať aj kvalitu protilátok. "!Môžete mať vysokú hladinu protilátok, ale nie všetky sú tzv. neutralizujúca. To tiež laik netuší. Už preto je stanovovanie konkrétnej výšky protilátok bez správnej interpretácie nezmyselné. Nám stačí vedieť, že protilátky v sére sú. A to je pre nás informácia, že imunitný systém už sa s vírusom stretol a nastavil si obranné mechanizmy. A to ešte neprišla reč na to, že na slizniciach, kde sa s vírusom stretávame prvý raz, sú dôležité IgA protilátky, a tie ani nemeriame. Takže je to celé naozaj zložitejšie."

Je podľa neho "škandalózne", že ľudia sú opakovane vyzývaní k tomu, aby žiadne sérologické vyšetrenie nepodstupovali. "Prítomnosť protilátok je markerom, že pamäťová imunitná odpoveď prebehla. Ale na to sa neberie ohľad a títo ľudia sú fakticky diskriminovaní. Ja mám v ordinácii ľudí, ktorí majú ešte následky po prekonaní choroby covid-19. A na týchto ľudí sa tlačí, aby sa rýchlo očkovali. Oni žiadne očkovanie rýchlo nepotrebujú, naopak by im mohlo poškodiť. Ale nazerá sa na nich ako na nejakých škodcov, ktorí chcú túto spoločnosť zničiť, ako na ľudí, ktorí sú nebezpeční pre okolie..."

"Žiadna vakcína nenavodí bezinfekčnosť, žiadne prekonané ochorenia nenavodí bezinfekčnosť, Ďakujeme Jiři. O odpoveď sme požiadali pána Jozefa Tlamku tlamka.jozef@gmail.com

Dátum:

16.04.2021 14:53

Meno:

Bránka

Email:

branka.jiri@centrum.cz

Správa:

Dobrý den.

Jaké jsou prosím zdroje článku "Jozef Tlamka - Coronavirus sa prenáša len dýchaním" (https://www.polioobrnar.sk/napiste-nam/)? Kdy byl článek publikovaný?Děkuji. Jiří Bránka

Jozef Tlamka - Coronavirus sa prenáša len dýchaním

Coronavirus na površích není životaschopný. Přenáší se pouze dýcháním. 

Výsledky studie týmu virologa Hendrika Strecka z Heinsbergu zcela otočily myšlenku přenosu nové coronavirové infekce. Po důkladném prozkoumání bytů osob infikovaných coronavirem COVID-19 ve městě Heinsberg, kde epidemie začala dříve než v jiných německých městech a kde je mnoho nemocných, dospěli vědci k závěru, že na povrchu nejsou žádné životaschopné viry - pouze neživotaschopné.

Virologové týmu Hendrika Strecka nenalezli virus na klikách dveří, na knoflících splachovacích cisteren ani kočkách. Dokonce ani v domech, kde byli nakaženi všichni, nebyl na povrchu jediný životaschopný virus! Infekce se nejčastěji vyskytovaly při tanci, na večírcích a oslavách s velkým počtem hostů. Podle Strecka je nemožné se nakazit v kadeřnictví, supermarketu, obchodě s oděvy a virolog se ptá, proč mohou supermarkety fungovat a kadeřnictví obchody s oblečením by měly být zavřeny.

Po celém světě došlo v boji proti COVID-19 k závažné diagnostické chybě. Jak prokázali italští vědci, ukázalo se, že hroznou chorobou není zápal plic, ale lidé umírají ve větší míře na difuzní žilní trombózu (trombózu). V tomto ohledu došlo k urgentní změně protokolů pro léčbu pacientů s coronaviry v Itálii. Spolu s antibiotiky, antivirotiky a protizánětlivými léky se začala používat antikoagulancia. Podle informací od italských patologů nebyly ventilátory a jednotky intenzivní péče potřebné. Jakoby měl potvrdit závěry italských lékařů, je dokumentován působivý případ v USA, kde byla celá rodina ošetřována doma. Léčba sestávala ze tří 500 mg tablet aspirinu rozpuštěných v horkém nápoji z ohřáté citronové šťávy a medu. Následujícího rána se celá rodina probudila a neměla žádné příznaky !!! Lékařský výzkumník z Itálie: "Prostřednictvím 50 pitev úmrtí na COVID-19 patologové zjistili, že se nejedná přesně o zápal plic, protože virus nejen zabíjí plicní buňky, ale také provokuje endoteliální vaskulární trombózu. Stejně jako u difúzní trombózy v cévách je primárně postižena plíce, protože je nejzánětlivější, ale dochází také k infarktu mozkové mrtvici a mnoha dalším tromboembolickým onemocněním. Protokoly ve skutečnosti ukázaly marnost samotných antivirotik bez použití antikoagulačních a protizánětlivých léčebných postupů.

Pokud by Číňané spolu s konvenční protizánětlivou léčbou užívali aspirin, ředidlo krve (obvykle předepsané starším lidem jako prevence trombózy) a investovali do domácí péče, zachránili by životy mnoha postiženým lidem po celém světě bez nutnosti intenzivní péče !!!

Italský patolog také uvedl, že 50 pitev bylo provedeno v nemocnici v Bergamu, 20 v Miláně (italská pitevní série je nejvyšší na světě) a v Číně byly otevřeny pouze 3 úmrtí. A zdá se, že tyto pitvy plně podporují informaci, že coronavirus způsobuje difúzní trombózu v cévách. "Proto nejde o pneumonii, ale o plicní trombózu." Mezi nimi je velmi velký rozdíl, což znamená, že mluvíme o vážné diagnostické chybě, v důsledku čehož jsme zdvojnásobili počet míst pro zotavení na jednotkách intenzivní péče se zbytečně vysokými náklady. "

Později musíme přehodnotit tyto rentgenové snímky hrudníku, u nichž se před měsícem diskutovalo mnoho sraženin v žilách, a přesto jim byla diagnostikována intersticiální pneumonie. Ve skutečnosti to může plně odpovídat metastatické trombóze v cévách. Léčba na jednotce intenzivní péče nemá smysl, pokud není nejprve léčen a vyřešen tromboembolismus. Pokud budeme ventilovat plíce, kterými neproudí krev, nebude to mít žádný užitek, ve skutečnosti zemře devět (9) z deseti (10) pacientů. Protože problém je kardiovaskulární, nikoli respirační. Míru úmrtnosti určuje žilní tromboembolismus, nikoli pneumonie, jak ji diagnostikují čínští lékaři.

Proč se tvoří krevní sraženiny?

Zánět způsobuje velké poškození tkáně, což vytváří prostředí příznivé pro tvorbu sraženin, což zase způsobuje zhroucení dýchacího systému v důsledku srážení krevních cév a ztráty krve v nich, protože hlavním problémem není virus, ale hyperimunitní reakce, která ničí buňku, do které virus vstoupil. Podle četných analýz a přesné pitvy řady úmrtí na tento virus, stejně jako na základě modelování chování viru a jeho přímého účinku na lidské buňky, můžeme dojít k závěru, že ke smrti dochází v důsledku srážení krve. Ve skutečnosti pacienti s revmatoidní artritidou nemuseli chodit na jednotku intenzivní péče, protože jsou léčeni kortikosteroidy, což je silný protizánětlivý prostředek. To je hlavní důvod, proč počet hospitalizací v Itálii poklesl a nemoc se stala doma léčitelnou. S tímto důležitým objevem se můžete vrátit do normálního života. A nastal čas tyto údaje zveřejnit, aby úřady v každé zemi mohly provést vlastní analýzu těchto informací a zabránit dalším úmrtím.

(Autor Jem Jamil Ahmed-V Německu se tento lékař objevil v televizii

--

Jozef Tlamka
0905 116 975


Jozef Tlamka - Vianočný pozdrav a úvaha

Srdečne pozdravujem a prajem pohodové prežitie vianoc, najmä v dobrom

zdravotnom stave, lebo nás strašia ...patomechanizmy C-19 sú širokospektrálne, je to hraničné pre celé ľudstvo.....

Moja úvaha j e v tom, že poliovírus a koronavírus má rovnakú podstatu

znefunkčnenia epifýzy a neurofyziologický syndrom - u nás bol podobný s väčším alebo menším reziduom...

Ale k veci...domnievam sa, že na základe tejto podobnosti pamäťové bunky nášho imunitného systému sa zobudili a chránia nás viac ako potenciálne vakcíny ....máte nejaké správy ako je to u našich priateľov z Asociácie...rád si prečítam Vaše názory a v prílohe posielam aktualizovanú

hypotézu Elixíru zdravia...mám pripravený aj projekt "Ikonieckej prevencie a terapie C-19"...časť je už v prílohe, ešte to dokončujeme s bratom lekárom

multidimenzionálne...

Držte sa v zdraví a verím, že sa v r.2021 stretneme v lepších časoch....Jozef

Pozn. Pri prevencii postačuje základná medová zmes, ale pri symptomatických ťažkostiach je propolis nevyhnutný......

--

Jozef Tlamka
0905 116 975


Blažena Petráňová

nám poslala pár fotiek. Áno pamätáme sa na Jánske Lázne.


Anka Porembová napísala

Poznáte tieto kočky(15 ročné) 

Milý Jožko, ďakujem Ti veľmi pekne za zaslanie webovej stránky www.polioobrnar.sk, ktorú si vytvoril. Je veľmi pekná, všetky príspevky som si prečítala a s Tvojími názormi sa tiež stotožňujem, si ozaj šikovný. Helenkine krásne články som si prečítala aj v Informátore, ale Tvoj príbeh ma veľmi zaujal, skláňam Ti veľký hold a uznanie. Poznávaš tieto dve cca 15-ročné slečny? Krásne pozdravujem Marietku a verím, že sa v máji v Piešťanoch uvidíme a porozprávame. Opatrujte sa v zdraví a pohode. Pá. Anna P.

P.S.

Anička a čo Tvoj príbeh?


Napísali nám

Maria Kráľová Trenčín 2/2019

Tak už som objavila na mojej stranke odkaz. Ja už momentálne nevyšívam , iba ak niečo male , lebo mi trpnu prsty asi z chrbtice, veď vieš ako vyzerajú naše chrbtice vykrivené z toho , že sme takmer celý život krívali a teraz už len o paličke . A často aj padám aj teraz som mala od decembra výron a prasknute jablčko na tej horšej nohe. Už aj muž je na dôchodku tak ma všade vozí. Dečky nejaké mám, len musim poprosiť syna aby mi ich nafotil a dal mi to do počítača, lebo ja to neviem.Inak syn aj dcera prerábaju staršie domy a môj muž bol maliar a trocha vie aj murarčinu takže na striedačku chodíme ku nim. Dcera býva v Borčiciach /pri Nemšovej/ a syn v Soblahove. Ešte mam jedneho a ten sa minuly rok oženil a robí v Ilave veľkosklade Kauflandu aj s nevestou a maju tam prenajaty maly byt. Deti nemaju zatiaľ. Ale inak dcera má 4 deti a starší syn 2. Dcera mala najskôr dlho 1 a po 10 rokoch druhe a potom sa jej narodili ešte dvojičky dievčatká! Už chodia do 1 triedy. Takže má 21 ročneho syna a 11, 7,7 dievčatá.Takže ako vidiš máme čo robiť aby sme to utiahli s mužom! Preto nechodim ani na pobyty od Polia! Ale minuly rok som bola na "A" v Trenčianskych Tepliciach v Pramennom Dvore - 3 týždne.

Jozef, prajem Vám obom pekný deň! Tu v TN je pekne! Syn mi to spravil a poslal to do tvojej email. schránky /gmail/, tak daj vedieť či je to OK? Momentálne šijem , tak ma odfotil pri stroji šijacom. Vieš ja som pôvodne odeváčka, tak občas niečo prešívam a šijem. Vnučkam a dcére som aj kroje vytvorila aj vyšila rukávce! Prajem Vám veľa zdravia!

12:31

Ahoj Jozef už som to videla aj na POLIO! 

Kontaktný formulár