Kulinárske rady


Jozef Tlamka       Babské poradenstvo...

Z emailu zo dňa 9. 10. 2020 

Jozef....kamarát môj...čakal som, že sa stretneme na akcii v Liptovskom Jáne, ale snáď na budúcej akcii POLIO..... Dúfam, že žiješ - žijete v pohode....spomínam na našu mladosť aj po 80-ke a na zachovanie spoločnej mladosti Ti preposielam babské recepty.....mám pripravené aj vedecké hypotézy života a zdravia v spolupráci s mojim bratom lekárom a reinkarnačných cestovaní časom, ale lepšie je byť rovnými nohami na tejto zemi, aj keď nám už moc neslúžia, ale : žijeme, dýchame, spomíname, pozdravujeme...aktuálny pozdrav dňa..... Niečo Ti k tým receptom pridám a ozvi sa ako žijete.........už som dosť nostalgický v mojom veku a rád spomínam na spriatelené duše, tak sa ozvi .Jozef

 Babské poradenstvo...

Takže súčasná hypotéza zdravia:

1/ Medová zmes:
3 pol.lyžice medu od včelára Miešať v porceláne - hrnček: po 1/2 káv.lyžičky:/mleté/- kurkuma
- škorica- zázvor- klinčeky- lieskové oriešky - vlašské orechy Domiešať 2-3 žĺtky z vajec od domácej kury s kohútom24 hod. a v tme s tepl. 5-25 st odstáť Pred konzumáciou pokvapkať rakytníkovým olejom alebo olejom z čiernej rasce /lekáreň/..... V prípade zvýšenej teploty tela posypať sódou bikarbónou /hydrogenuhličitan sodný/ z lekárne...../zmeny pH/ Vydržať čo najdlhšie v ústach s meditačným predstavami.....Dôležitá je konzumácia čajov - detoxikačná, nechtíkový čaj resp.čaj ginko biloba.........


Karotenova bomba imunita a proti chrípke:

Nastrúhame jablká z domácej záhrady a mrkvuPridáme lyžicu domáceho meduŠťavu z 1-2 citronuZmiešať s poliev. lyžicou olivového oleja 100% extra virgin za studena lisovanýDržať aktívne čo najdlhšie v ústach...Konzumácia čajov.......

Bolesti kĺbov:

Do malej fľaše dať čerstvé kvety z nechtíka a zaliať liehom z lekárne /60%/alebo domáca slivovica - Zohriať bravčovú masť /domácu/ alebo zo Sv.Kríža a dosypať čerstvé nechtíkové kvety....pražiť jemne cca 10 minút, odstáť 24 hod. acez sitko precediť do nádobky --nechtíková masť Liečivý postup:Boľavý kĺb potrieť pravotočivo liehom s nechtíkomPo 5 min. pravotočivo masírovať nechtíkovou masťou a následne prekryťkĺb alobalom....posedieť meditačne v kľude cca 2 hod. resp. nočná aplikácia......Detoxikačná konzumácia čajov nechtík, ginko biloba atď.
Je to 50 na 50, ver a viera Tvoja Ťa uzdraví.....
Prajem úspešné terapetické výsledky a som pripravený na diskusiuv rámci kvantovej apiterapie a funkčnej medicíny., resp. mojich vizionárskychvedomostí po prežitej klinickej smrti 3.stupňa a VŠ -štúdia na Masar.univerzite BRNO....Jozef
Jozef Tlamka
0905 116 975

2 prílohy 

Príloha 1.

MED je zázračný elixír života a zdravia = vesmírna

terapia - názory, vízie, hypotézy, podnety na diskusiu.........

Pri terapeutických liečebných procesoch na základe medu najmä a k o vesmírnej,

biologickej, prírodnej, spoločensko-sociálnej a duchovnej ž i v e j substancie, je

najdôležitejšie uvažovať vo vesmírnych systémových celostných rozmeroch našej

slnečnej sústavy a superkvantovej previazanosti......vesmír - slnko -epifýza - príroda

Život na našej planéte zem existuje a vrátane života človeka, je určovaný a podlieha

systémovým zákonitostiam celého vesmíru..........najmä entropie a extropie, resp.

vývoja od singularity alfa do singularity omega......systémový a dualitný kvantový proces

Život človeka a jeho zdravie je viazané na procesy, ktoré prebiehajú na našom slnku

a súčasne aj kvantovom vesmírnom a prírodnom svete, ktorý nás obklopuje.

/Med je vesmírno-biologicko-prírodný "nosič"informácií na báze kvantových teorií/

Tieto procesy ľudstvo postupne odhaľuje a na základe harmonie:

v e d y a v i e r y

každým dňom krôčik po krôčiku objavuje aj tajomstvá príčin a možnosti terapie

onkologických, neurodegeneratívnych a iných chorôb, ktoré prenasledujú celé ľudské

pokolenia a v určitej miere život každého človeka......

Systémová kvantová synchronicita slnko - epifýza - včelí úľ s dominanciou královny

/úľ je kvantový biogenerátor a funguje aj na báze Einsteinovho prstencového kódu /

Pri objavovaní týchto tajemstiev zohrávajú do značnej miery aj skúsenosti a poznatky,

ktoré získali ľudia, ktorí prežili III.stupeň klinickej smrti,prešli DNA koridorom-tunelom

smrti,opustili po kritickej analýze predcházajúceho života telesnú schránku a po pohľade

na svoje telo z inej dimenzie=kontinuálneho vesmírneho časopriestoru sa vrátili do pozemskej

existencie.....vedomie v interakcii s vesmírnym vedomím existuje aj bez ľudského teľa..

Vízie a hypotézy týchto ľudí sú najmä fenoménom hybridného alternatívneho

vesmirno-pozemského podvedomia, ktoré sa po určitých špecifických impulzoch u nich

prejavuje ako možnosť orientácie v kvantovom a duchovnom svete, kontinuálnom

priestoročase a to aj retrospektívne- reinkarnačne, najmä na báze impulzných pyramidálnych

a hexagonálnych energií, formou kvantového impulzného s u p e r v e d o m i a............

Vízie a hypotézy za "hranicou všedných dní" sú pre nich na báze vesmírnych

kvantových a duchovných procesov, ktoré prebiehajú v ich mysliach, alfou aj omegou ich

života v staršom veku , keď si v plnej miere uvedomujú hodnotu života na tejto planéte.

01.01.2020 L.Mikuláš

Zdroj:

Ebersov egyptský papyrus z obdobia 3.500 r. pred naším letopočtom

A.Einstein: Kto nepochopil život včiel, nepochopil nič o živote, zdraví a smrti človeka....

Doc.Ing.J.Šimuth DrSc. : Med je výnimočný Boží dar a liek, daný človeku

privilegovaným stvorením včiel ..../s tajomstvami včelích plástov a buniek v nich/

J.Tlamka individuálny životný príbeh:- E-mail " tlamka.jozef@ gmail.com", vek 80 r.

klinická smrť v r.1957 a štúdium VŠ + postgr. MU BRNO "POTENCIÁL ČLOVEKA"-

Priloha 2.

MED je INTELIGENTNÁ zázračná substancia a biologický

LIEK, ELIXÍR ZDRAVIA, ŽIVOTA a SMRTI človeka....

1/ " Med je výnimočný Boží dar a liek daný človeku privelegovaným stvorením včely"

Interaktívne genómy - doc. Ing.Jozef Šimúth DrSc. SAV Bratislava

2/ Med je ž i v á substancia: vesmírna,biologická, prírodná,spoločensko-sociálna a

duchovná.......so saturnovým hexagonálnym fenoménom a zákonitosťami kvantovej fyziky

resp.informatiky, previazanosti-entanglementu.......a systémovou extrapoláciou zákonitostí

existencie celej slnečnej sústavy do života na planéte zem, tajomstiev života a smrti človeka,

prírody, spoločnosti ........na báze systémovej vesmírnej platonovskej geometrie.....

3/ Na základe prežitej klinickej smrti , prechode tunelom smrti, pohľadom na svoje telo

z inej dimenzie "druhého brehu" a imaginárneho pokynu na návrat do vlastného tela,

jestvujú v alternatívnom vesmírno-pozemskom podvedomí a myslení, najmä nasledovné

filozofické systémové fenomény:

- Život človeka na tejto planéte je len evolučná forma prípravy na vyššiu vesmírnu

formu "života-existencie nášho pozemského JÁ, vedomia ....DUŠE v kvantovom svete,

v kontinuálnom extradimenzionálnom časopriestore" .....duša je najmä duchovno-

fyzikálno-vesmírna "kapsula" .....individuálna skúsenosť po prekonaní klinickej smrti !

Po prechode tunelom smrti, pohľade na telo z inej dimenzie a návrate do tela, sa v myslení,

vedomí a podvedomí prejavuje postupne v priebehu ďalšieho života človeka za určitých

podmienok a to aj aj na báze pyramidálnych a hexagonálnych impulzov, retroaktívny

reinkarnačný, intuitívny a imaginatívny časovopriestorový koridor a fenomén, návrat do

minulosti v čase aj konkrétnom priestore.........na báze kvantovej fyziky, tunelovej časovo-

systémovej previazanosti vo všetkom, čo existuje na našej planéte....našej slnečnej sústave

a systémovo hierarchicky podľa zákonitostí existencie celého vesmíru.....

-Jestvuje fenomén zázračnosti medu ako nápoja bohov a tekutého zlata, v spojení

s posolstvom egyptského Ebersovho pyramidálneho papyrusu z hrobky faraóna

Tutenchámona /22,5 m a 900 receptov/ čo dáva ľudstvu možnosť objavov príčin a liečby

onkologických, resp. neurodegeneratívnych ochorení človeka, systémovými kvantovými

formami APITERAPIE + pyramidálna kvantová mozgová apiterapeutická bionika,

Pyramída je "živý" kvantový komunikatívny subjekt-objekt:

=============================================

Pozn. Komunikácia - já som Ty, dýchame spoločne...spájame sily do vesmíru....

V rámci kvantového sveta je čas a priestor kontinuálne a komunikatívne spojený ako

minulosť, prítomnosť, budúcnosť s vývojom od singularity alfa do singularity omega ,

aj s potencionálnymi transcedentálne hierarchicky imaginárne usporiadanými

duchovnými štruktúrami................

Tajomstvo liečivosti medu je najmä:

- systémovo v celom živote včiel vo včelom úli /organizovanosť,komunikácia,zvukové

špecifické frekvenčné a "tanečné" prejavy..... Einstein: Kto nepochopil život včiel

nepochopil čo je ľudský život a zdravie......prstencový vesmírno-pozemský kód

- v obsahu najcennejších prírodných látok spracovaných včelami a jeho uloženie v úľoch a

vo včelích plástoch s šesťúholníkovými hranolmi -hexagonálnymi štruktúrami

s kvantovým informatívnym vesmírnym potenciálom - /vesmírna platonovská geometria/.

- v kvantovej superinteraktívnosti medu na báze jeho korpuskulárnych aj vlnových vlastností

- v možnostiach prenosu kvantových harmonizačných terapeutických informácií do mozgu,

po prekonaní krvno-mozgovej baréry, najmä cez ústnu sliznicu, VNO, GPS do limbického

mozgového kmeňa a EPIFÝZY ...... forma vzniku "oxyapihemoglobínu" a inteligentných

proteinovo-enzymových harmonizačných supermolekul...../homeostáza mozog, telo/

- v činnosti epifýzy ako systémovej agregačnej brány - portálu do celého tela cez jej

kvantovú bioenergetickú a endokrinnú agregačnú, hormonálnu funkciu......pre mozog i celý

ľudský organizmus, je to celostná systémová symbióza a analogia slnko - epifýza

a hexagonálne štruktúry...... Saturn, včelie plásty, reťazce DNA, štruktúry neuronových sietí

v v GPS časti mozgu atď...........hypotéza...... ide o kvantovú medicínu 21.storočia

a epigenetické procesy......epifýza je Svätý grál tohto systémového procesu.....

L.Mikuláš: 19.03.2020 .......J.Tlamka, mail: tlamka.jozef@gmail.com